Lucy Wache

Kiswahili Lugha Tamu

kiswahili lugha tamu

Kiswahili lugha yangu, tamu kuliko zote;

Nilofunzwa na mamangu, nilipoanza kumwaga nyute;

Yavutia moyo wangu, naisifu kote kote;

Kiswahili lugha tamu, asali mtoto wake.

Napenda zako hadithi, na yako mashairi;

Mafumbo, methali, navyo vitendawili;

Ungekuwa chanda changu, ningalikuvika pete;

Wakujue walimwengu, watake wasitake;

Wewe si tam’-chungu, bali kipenda mate;

Kiswahili lugha tamu, asali mtoto wake.